Contact

บริษัท เคเค ออโต้ กรุ๊ป จำกัด

ที่ตั้ง 74/218 หมู่ 3 ถนนร่วมพัฒนา ตำบลรัษฏา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ 076-354-223, 076-525-736

แฟกซ์ 076-354-224

มือถือ & ไลน์ 080-521-2555, 081-326-6523

แผนที่