แบตเตอรี่ GS

แบตเตอรี่ GS

ราคาสินค้ารวมภาษีแล้ว และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรสอบถามก่อนที่โทร. 080-521-2555, 061-172-1552

 

 

ไม่มีรูปภาพแบตเตอรี่ GS รุ่น 80D26L

 

ชนิดแบตเตอรี่ : น้ำกลั่น

แอมป์ : 65

CCA : 582

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 2,400 บาท (รวมเทิร์น)

 

แบตเตอรี่รถยนต์แบตเตอรี่ GS รุ่น 105D31L

 

ชนิดแบตเตอรี่ : น้ำกลั่น

แอมป์ : 85

CCA : 710

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 2,100 บาท (รวมเทิร์น)

 

แบตเตอรี่รถยนต์

แบตเตอรี่ GS รุ่น Super DIN75

 

ชนิดแบตเตอรี่ : น้ำกลั่น

แอมป์ : 75

CCA : 420

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 2,400 บาท (รวมเทิร์น)

 

แบตเตอรี่รถยนต์

แบตเตอรี่ GS รุ่น GT100R-PLUS

 

ชนิดแบตเตอรี่ : น้ำกลั่น

แอมป์ : 75

CCA : 447

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 2,100 บาท (รวมเทิร์น)

 

 

แบตเตอรี่รถยนต์

แบตเตอรี่ GS รุ่น GT100L

 

ชนิดแบตเตอรี่ : น้ำกลั่น

แอมป์ : 75

CCA : 447

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 2,100 บาท (รวมเทิร์น)

 

แบตเตอรี่รถยนต์

แบตเตอรี่ GS รุ่น G120L

 

ชนิดแบตเตอรี่ : น้ำกลั่น

แอมป์ : 85

CCA : 622

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 2,400 บาท (รวมเทิร์น)

 

แบตเตอรี่รถยนต์

แบตเตอรี่ GS รุ่น G120R

 

ชนิดแบตเตอรี่ : น้ำกลั่น

อมป์ : 85

CCA : 622

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 2,450 บาท (รวมเทิร์น)

 

แบตเตอรี่รถยนต์แบตเตอรี่ GS รุ่น N50ZL

 

ชนิดแบตเตอรี่ : น้ำกลั่น

แอมป์ : 60

CCA : 348

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 1,800 บาท (รวมเทิร์น)

 

แบตเตอรี่รถยนต์

แบตเตอรี่ GS รุ่น N50ZR

 

ชนิดแบตเตอรี่ : น้ำกลั่น

แอมป์ : 85

CCA : 622

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 1,800 บาท (รวมเทิร์น)

 

แบตเตอรี่รถยนต์แบตเตอรี่ GS รุ่น NS40ZL

 

ชนิดแบตเตอรี่ : น้ำกลั่น

แอมป์ : 35

CCA : 274

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 1,500 บาท (รวมเทิร์น)

 

แบตเตอรี่รถยนต์

แบตเตอรี่ GS รุ่น NS60L

 

ชนิดแบตเตอรี่ : น้ำกลั่น

แอมป์ : 45

CCA : 325

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 1,700 บาท (รวมเทิร์น)

 

แบตเตอรี่รถยนต์

แบตเตอรี่ GS รุ่น NS60R

 

ชนิดแบตเตอรี่ : น้ำกลั่น

แอมป์ : 45

CCA : 325

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 1,700 บาท (รวมเทิร์น)

 

แบตเตอรี่รถยนต์แบตเตอรี่ GS รุ่น NS70L

 

ชนิดแบตเตอรี่ : น้ำกลั่น

แอมป์ : 65

CCA : 413

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 2,200 บาท (รวมเทิร์น)

 
แบตเตอรี่รถยนต์

แบตเตอรี่ GS รุ่น NS70R

 

ชนิดแบตเตอรี่ : น้ำกลั่น

แอมป์ : 65

CCA : 413

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 2,200 บาท (รวมเทิร์น)

 

แบตเตอรี่ GS ชนิดกึ่งแห้ง

 

แบตเตอรี่รถยนต์

แบตเตอรี่ GS รุ่น 38B19R-MF

 

ชนิดแบตเตอรี่ : กึ่งแห้ง

แอมป์ : 34

CCA : 272

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 1,650 บาท (รวมเทิร์น)

 

แบตเตอรี่รถยนต์

แบตเตอรี่ GS รุ่น 38B19L-MF

 

ชนิดแบตเตอรี่ : กึ่งแห้ง

แอมป์ : 34

CCA : 272

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 1,650 บาท (รวมเทิร์น)

 

แบตเตอรี่รถยนต์

แบตเตอรี่ GS รุ่น 46B24L-MF

 

ชนิดแบตเตอรี่ : กึ่งแห้ง

แอมป์ : 45

CCA : 325

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 1,800 บาท (รวมเทิร์น)

 

แบตเตอรี่รถยนต์

แบตเตอรี่ GS รุ่น 46B24R-MF

 

ชนิดแบตเตอรี่ : กึ่งแห้ง

แอมป์ : 45

CCA : 325

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 1,800 บาท (รวมเทิร์น)

 

 

ไม่มีรูปภาพ

แบตเตอรี่ GS รุ่น 55B24L-MF

 

ชนิดแบตเตอรี่ : กึ่งแห้ง

แอมป์ : 45

CCA : 433

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 2,000 บาท (รวมเทิร์น)

 

 

แบตเตอรี่รถยนต์

แบตเตอรี่ GS รุ่น 75D26L-MF

 

ชนิดแบตเตอรี่ : กึ่งแห้ง

แอมป์ : 65

CCA : 450

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 2,300 บาท (รวมเทิร์น)

 

 

แบตเตอรี่รถยนต์แบตเตอรี่ GS รุ่น DD100-MF

 

ชนิดแบตเตอรี่ : กึ่งแห้ง

แอมป์ : 100

CCA : 680

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 3,500 บาท (รวมเทิร์น)

 

ไม่มีรูปภาพ

แบตเตอรี่ GS รุ่น EX65L

 

ชนิดแบตเตอรี่ : กึ่งแห้ง

แอมป์ : 65

CCA : 424

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 2,100 บาท (รวมเทิร์น)

 

ไม่มีรูปภาพ

แบตเตอรี่ GS รุ่น EX120L

 

ชนิดแบตเตอรี่ : กึ่งแห้ง

แอมป์ : 75

CCA : 588

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 2,300 บาท (รวมเทิร์น)

 

ไม่มีรูปภาพ

แบตเตอรี่ GS รุ่น EX120R

 

ชนิดแบตเตอรี่ : กึ่งแห้ง

แอมป์ : 75

CCA : 588

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 2,300 บาท (รวมเทิร์น)

 

 

ไม่มีรูปภาพ

แบตเตอรี่ GS รุ่น EX150L

 

ชนิดแบตเตอรี่ : กึ่งแห้ง

แอมป์ : 85

CCA : 622

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 2,500 บาท (รวมเทิร์น)

 

ไม่มีรูปภาพ

แบตเตอรี่ GS รุ่น EX150R

 

ชนิด แบตเตอรี่ : กึ่งแห้ง

แอมป์ : 85

CCA : 622

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 2,500 บาท (รวมเทิร์น)

 

ไม่มีรูปภาพ

แบตเตอรี่ GS รุ่น EX180L

 

ชนิด แบตเตอรี่ : กึ่งแห้ง

แอมป์ : 85

CCA : 738

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 2,800 บาท (รวมเทิร์น)

 

ไม่มีรูปภาพ

แบตเตอรี่ GS รุ่น EX180R

 

ชนิด แบตเตอรี่ : กึ่งแห้ง

แอมป์ : 85

CCA : 738

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 2,800 บาท (รวมเทิร์น)

 

แบตเตอรี่รถยนต์แบตเตอรี่ GS รุ่น Q85-MF

 

ชนิด แบตเตอรี่ : กึ่งแห้ง

แอมป์ : 65

CCA : 520

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 2,300 บาท (รวมเทิร์น)

 

แบตเตอรี่ GS ชนิดแห้ง

 

แบตเตอรี่รถยนต์แบตเตอรี่ GS รุ่น 38B19L-DL

 

ชนิดแบตเตอรี่ : แห้ง

แอมป์ : 34

CCA : 272

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 1,750 บาท (รวมเทิร์น)

 

แบตเตอรี่รถยนต์แบตเตอรี่ GS รุ่น 65D23L-DL

 

ชนิดแบตเตอรี่ : แห้ง

แอมป์ : 60

CCA : 420

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 2,400 บาท (รวมเทิร์น)

 

แบตเตอรี่รถยนต์

แบตเตอรี่ GS รุ่น 80D26L-DL

 

ชนิดแบตเตอรี่ : แห้ง

แอมป์ : 65

CCA : 582

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 2,600 บาท (รวมเทิร์น)

 

แบตเตอรี่รถยนต์

แบตเตอรี่ GS รุ่น 80D26R-DL

 

ชนิดแบตเตอรี่ : แห้ง

แอมป์ : 65

CCA : 582

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 2,600 บาท (รวมเทิร์น)

 

แบตเตอรี่รถยนต์

แบตเตอรี่ GS รุ่น 105D31L-DL

 

ชนิดแบตเตอรี่ : แห้ง

แอมป์ : 85

CCA : 710

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 3,300 บาท (รวมเทิร์น)

 

แบตเตอรี่รถยนต์

แบตเตอรี่ GS รุ่น 105D31R-DL

 

ชนิดแบตเตอรี่ : แห้ง

แอมป์ : 85

CCA : 710

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 3,300 บาท (รวมเทิร์น)

 

แบตเตอรี่รถยนต์

แบตเตอรี่ GS รุ่น D60L-DL

 

ชนิดแบตเตอรี่ : แห้ง

แอมป์ : 45

CCA : 325

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 2,200 บาท (รวมเทิร์น)

 

แบตเตอรี่รถยนต์

แบตเตอรี่ GS รุ่น D60R-DL

 

ชนิดแบตเตอรี่ : แห้ง

แอมป์ : 45

CCA : 325

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 2,200 บาท (รวมเทิร์น)

 

แบตเตอรี่รถยนต์

แบตเตอรี่ GS รุ่น D120L-DL

 

ชนิดแบตเตอรี่ : แห้ง

แอมป์ : 85

CCA : 622

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 3,200 บาท (รวมเทิร์น)

 

แบตเตอรี่รถยนต์

แบตเตอรี่ GS รุ่น D120R-DL

 

ชนิดแบตเตอรี่ : แห้ง

แอมป์ : 85

CCA : 622

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 3,200 บาท (รวมเทิร์น)

 

แบตเตอรี่รถยนต์แบตเตอรี่ GS รุ่น DD80-DL

 

ชนิดแบตเตอรี่ : แห้ง

แอมป์ : 80

CCA : 512

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 3,200 บาท (รวมเทิร์น)

 

ไม่มีรูปภาพ

แบตเตอรี่ GS รุ่น DIN60-560059-DL

 

ชนิดแบตเตอรี่ : แห้ง

แอมป์ : 60

CCA : 590

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 3,000 บาท (รวมเทิร์น)

ราคาสินค้ารวมภาษีแล้ว และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรสอบถามก่อนที่โทร. 080-521-2555, 061-172-1552


เงื่อนไขการรับประกัน แบตเตอรี่รถยนต์ GS

1. แบตเตอรี่รถยนต์ทุกรุ่น GS รับประกัน 12 เดือนชนิดเติมน้ำกลั่น แบบ MFS ชนิดกึ่งแห้ง รับประกัน12เดือน นับจากวันเดือนที่ลูกค้าซื้อแบตเตอรี่หรือวันที่ติดตั้ง

2. การรับประกันจะไม่รับประกันอันเกิดจากอุบัติเหตุ จากความประมาทของผู้ใช้ ขาดการดูแลการบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้องหรือความเสียหาย ที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายของผู้ใช้ หรือไฟไหม้, ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม,ฟ้าผ่า หรือแผ่นดินไหว

3. การรับประกันนี้จะไม่รวมถึงการซ่อมหรือดัดแปลงแก้ไขตัวแบตเตอรี่โดยไม่ได้รับอนุญาติใดๆจากทางบริษัทฯทุกกรณี
4. การรับประกันนี้จะไม่รวมถึงสาเหตุดังต่อไปนี้

  • ไม่มีการตอกวันที่ระบุขายหรือมีการระบุวันที่ขายบนเบตเตอรี่ไม่ชัดเจน
  • สะพานไฟ , ขั้ว ขาดหรือสปาร์คโดยใช้งานเกินกำลังหรือใช้งานผิดวิธี
  • แบตเตอรี่ ไหม้ระลาย มาจากการใช้งานผิดประเภท หรืพ่วงแบตเตอรี่ผิดขั้ว
  • ปล่อยให้น้ำกลั่นแห้งหรือต่ำกว่าระดับที่กำหนดขณะใช้งานและไม่ได้ปฏิบัติตามวิธีการเก็บรักษาตามคู้มืการใช้งาน
  • ชาร์จไฟเกิน (Over Charge) ระบบไดชาร์จ จ่ายไฟเกิน (Over Discharge)
  • เปลือก, ฝา, จุก, ขั้ว ,ผนังเซลล์แตกเป็นรอยตำหนิจากการใช้งานหรือเกืดจากการโดนกระแทก

5. ระยะเวลารอผลเคลม การตรวสอบของแบตเตอรี่ GS นั้น เมื่อส่งแบตเตอรี่เข้าไปตรวจสอบที่โรงงาน ประมาณ 3 – 4 สัปดาห์ ทางผู้ผลิตจะส่งผลการตรวจสอบมาที่ร้าน หากผลการตรวจเกิดจาก ผู้ผลิต จะทำการส่งแบตเตอรี่ลูกใหม่มาให้ทางร้านจะนำแบตเตอรี่ไปส่งติดตั้งให้ แต่ถ้าไม่ได้เกิดจากการผลิต จะมีใบสรุปผลการทดสอบจากทางโรงงานมาพร้อมส่งคืนแบตเตอรี่ลูกเดิมของลูกค้า กลับมาให้ร้านภูเก็ตแบตเตอรี่จะประสานงานกับลูกค้าเพื่อนำส่งแบตเตอรี่ให้ลูกค้าต่อไป

แชร์
080 521 2555