สินค้าของเรา

Yuasa Battery

จำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ยัวร์ซ่าแบตเตอรี่ (Yuaza Battery) ชนิดน้ำกลั่น ชนิดกี่งแห้ง และชนิดแห้ง บริการจัดส่งฟรีจังหวัดภูเก็ต หากต้องการทราบราคาสินค้า หรือสั่งซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ แบรนด์ สามเคแบตเตอรี่ โทรศัพท์ 061-172-1552, 081-326-6523, 076-354-223 หรือทางไลน์ไอดี 0805212555

แบตเตอรี่ชนิดน้ำกลั่น

แบตเตอรี่ทั่วไป เป็นแบตเตอรี่ที่ต้องบํารุงรักษาเป็นประจําโดยการเติมน้ํากลั่นเพื่อยืดอายุการใช้งาน เนื่องจากเทคนิคการผลิตและวัสดุที่ใช้อัตราการระเหยของน้ําในปริมาณสูงโดยเฉพาะในประเทศที่มีอากาศร้อนเช่นในประเทศไทย

NS40Z/ZLNS40Z/ZLNS40Z/ZLNS40Z/ZL
NS75M/LMNS100M/LMNX120/LNX120/L
N120FN120F  

แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

40B19R / L-SMF40B19R / L-SMF60B24R / L-SMF60B24R / L-SMF
95D26L-SMF95D26L-SMF105D31R/L-SMF95D31R/L HYBRID
55D23L MF55D23L MF  

ข้อมูลสินค้าจาก https://www.yuasathai.com/product/products.php

080-521-2555