แบตเตอรี่ GS ชนิดกึ่งแห้ง

แบตเตอรี่ GS ชนิดกึ่งแห้ง

ราคาสินค้ารวมภาษีแล้ว และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรสอบถามก่อนที่โทร. 080-521-2555, 061-172-1552

 

แบตเตอรี่รถยนต์

แบตเตอรี่ GS รุ่น 38B19R-MF

 

ชนิดแบตเตอรี่ : กึ่งแห้ง

แอมป์ : 34

CCA : 272

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 1,650 บาท (รวมเทิร์น)

 

แบตเตอรี่รถยนต์

แบตเตอรี่ GS รุ่น 38B19L-MF

 

ชนิดแบตเตอรี่ : กึ่งแห้ง

แอมป์ : 34

CCA : 272

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 1,650 บาท (รวมเทิร์น)

 

แบตเตอรี่รถยนต์แบตเตอรี่ GS รุ่น 46B24L-MF

 

ชนิดแบตเตอรี่ : กึ่งแห้ง

แอมป์ : 45

CCA : 325

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 1,800 บาท (รวมเทิร์น)

 

แบตเตอรี่รถยนต์

แบตเตอรี่ GS รุ่น 46B24R-MF

 

ชนิดแบตเตอรี่ : กึ่งแห้ง

แอมป์ : 45

CCA : 325

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 1,800 บาท (รวมเทิร์น)

 

ไม่มีรูปภาพ

แบตเตอรี่ GS รุ่น 55B24L-MF

 

ชนิดแบตเตอรี่ : กึ่งแห้ง

แอมป์ : 45

CCA : 433

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 2,000 บาท (รวมเทิร์น)

 

แบตเตอรี่รถยนต์

แบตเตอรี่ GS รุ่น 75D26L-MF

 

ชนิดแบตเตอรี่ : กึ่งแห้ง

แอมป์ : 65

CCA : 450

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 2,300 บาท (รวมเทิร์น)

 

แบตเตอรี่รถยนต์แบตเตอรี่ GS รุ่น DD100-MF

 

ชนิดแบตเตอรี่ : กึ่งแห้ง

แอมป์ : 100

CCA : 680

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 3,500 บาท (รวมเทิร์น)

 

ไม่มีรูปภาพ

แบตเตอรี่ GS รุ่น EX65L

 

ชนิดแบตเตอรี่ : กึ่งแห้ง

แอมป์ : 65

CCA : 424

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 2,100 บาท (รวมเทิร์น)

 

ไม่มีรูปภาพ

แบตเตอรี่ GS รุ่น EX120L

 

ชนิดแบตเตอรี่ : กึ่งแห้ง

แอมป์ : 75

CCA : 588

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 2,300 บาท (รวมเทิร์น)

 

ไม่มีรูปภาพ

แบตเตอรี่ GS รุ่น EX120R

 

ชนิดแบตเตอรี่ : กึ่งแห้ง

แอมป์ : 75

CCA : 588

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 2,300 บาท (รวมเทิร์น)

 

 

ไม่มีรูปภาพ

แบตเตอรี่ GS รุ่น EX150L

 

ชนิดแบตเตอรี่ : กึ่งแห้ง

แอมป์ : 85

CCA : 622

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 2,500 บาท (รวมเทิร์น)

 

ไม่มีรูปภาพ

แบตเตอรี่ GS รุ่น EX150R

 

ชนิด แบตเตอรี่ : กึ่งแห้ง

แอมป์ : 85

CCA : 622

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 2,500 บาท (รวมเทิร์น)

 

ไม่มีรูปภาพ

แบตเตอรี่ GS รุ่น EX180L

 

ชนิด แบตเตอรี่ : กึ่งแห้ง

แอมป์ : 85

CCA : 738

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 2,800 บาท (รวมเทิร์น)

 

ไม่มีรูปภาพ

แบตเตอรี่ GS รุ่น EX180R

 

ชนิด แบตเตอรี่ : กึ่งแห้ง

แอมป์ : 85

CCA : 738

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 2,800 บาท (รวมเทิร์น)

 

แบตเตอรี่รถยนต์แบตเตอรี่ GS รุ่น Q85-MF

 

ชนิด แบตเตอรี่ : กึ่งแห้ง

แอมป์ : 65

CCA : 520

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 2,300 บาท (รวมเทิร์น)

 

 

ราคาสินค้ารวมภาษีแล้ว และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรสอบถามก่อนที่โทร. 080-521-2555, 061-172-1552

แชร์
080 521 2555