แบตเตอรี่ GS ชนิดแห้ง

แบตเตอรี่ GS ชนิดแห้ง

ราคาสินค้ารวมภาษีแล้ว และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรสอบถามก่อนที่โทร. 080-521-2555, 061-172-1552

แบตเตอรี่รถยนต์แบตเตอรี่ GS รุ่น 38B19L-DL

 

ชนิดแบตเตอรี่ : แห้ง

แอมป์ : 34

CCA : 272

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 1,750 บาท (รวมเทิร์น)

 

แบตเตอรี่รถยนต์แบตเตอรี่ GS รุ่น 65D23L-DL

 

ชนิดแบตเตอรี่ : แห้ง

แอมป์ : 60

CCA : 420

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 2,400 บาท (รวมเทิร์น)

 

แบตเตอรี่รถยนต์

แบตเตอรี่ GS รุ่น 80D26L-DL

 

ชนิดแบตเตอรี่ : แห้ง

แอมป์ : 65

CCA : 582

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 2,600 บาท (รวมเทิร์น)

 

แบตเตอรี่รถยนต์

แบตเตอรี่ GS รุ่น 80D26R-DL

 

ชนิดแบตเตอรี่ : แห้ง

แอมป์ : 65

CCA : 582

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 2,600 บาท (รวมเทิร์น)

 

แบตเตอรี่รถยนต์

แบตเตอรี่ GS รุ่น 105D31L-DL

 

ชนิดแบตเตอรี่ : แห้ง

แอมป์ : 85

CCA : 710

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 3,300 บาท (รวมเทิร์น)

 

แบตเตอรี่รถยนต์

แบตเตอรี่ GS รุ่น 105D31R-DL

 

ชนิดแบตเตอรี่ : แห้ง

แอมป์ : 85

CCA : 710

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 3,300 บาท (รวมเทิร์น)

 

แบตเตอรี่รถยนต์

แบตเตอรี่ GS รุ่น D60L-DL

 

ชนิดแบตเตอรี่ : แห้ง

แอมป์ : 45

CCA : 325

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 2,200 บาท (รวมเทิร์น)

 

แบตเตอรี่รถยนต์

แบตเตอรี่ GS รุ่น D60R-DL

 

ชนิดแบตเตอรี่ : แห้ง

แอมป์ : 45

CCA : 325

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 2,200 บาท (รวมเทิร์น)

 

แบตเตอรี่รถยนต์

แบตเตอรี่ GS รุ่น D120L-DL

 

ชนิดแบตเตอรี่ : แห้ง

แอมป์ : 85

CCA : 622

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 3,200 บาท (รวมเทิร์น)

 

แบตเตอรี่รถยนต์

แบตเตอรี่ GS รุ่น D120R-DL

 

ชนิดแบตเตอรี่ : แห้ง

แอมป์ : 85

CCA : 622

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 3,200 บาท (รวมเทิร์น)

 

แบตเตอรี่รถยนต์แบตเตอรี่ GS รุ่น DD80-DL

 

ชนิดแบตเตอรี่ : แห้ง

แอมป์ : 80

CCA : 512

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 3,200 บาท (รวมเทิร์น)

 

ไม่มีรูปภาพ

แบตเตอรี่ GS รุ่น DIN60-560059-DL

 

ชนิดแบตเตอรี่ : แห้ง

แอมป์ : 60

CCA : 590

รับประกัน : 1 ปี

ราคา : 3,000 บาท (รวมเทิร์น)

ราคาสินค้ารวมภาษีแล้ว และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรสอบถามก่อนที่โทร. 080-521-2555, 061-172-1552

แชร์
080 521 2555