แบตเตอรี่ BOLIDEN

แบตเตอรี่ BOLIDEN

     ร้านเคเค ออโต้กรุ๊ป จำหน่ายแบตเตอรี่ Boliden ราคาถูก และราคาบนหน้าเว็บเป็นราคาสินค้ารวมภาษีแล้ว และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรสอบถามก่อนที่โทร. 080-521-2555, 061-172-1552

 

 • Battery Model : N40zL

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง

จำนวนแผ่น : 11

แอมป์ : 35

Size (mm.) : กว้าง 125 – ยาว 197 – สูง 201

 • Battery Model : 105H44L

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง

จำนวนแผ่น : 11

แอมป์ : 35

Size (mm.) : กว้าง 125 – ยาว 197 – สูง 201

 • แบตเตอรี่ BolidenBattery Model : NS60

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง

จำนวนแผ่น : 13

แอมป์ : 45

Size (mm.) : กว้าง 125 – ยาว 238 – สูง 201

 
 • แบตเตอรี่ BolidenBattery Model : NS60L

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง

จำนวนแผ่น : 13

แอมป์ : 45

Size (mm.) : กว้าง 125 – ยาว 238 – สูง 201

 
 • แบตเตอรี่ BolidenBattery Model : 106H60

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 14

แอมป์ : 45

Size (mm.) : กว้าง 125 – ยาว 238 – สูง 201

 
 • แบตเตอรี่ BolidenBattery Model : 106H60L

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 14

แอมป์ : 45

Size (mm.) : กว้าง 125 – ยาว 238 – สูง 201

 
 • แบตเตอรี่ BolidenBattery Model : BX100

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง

จำนวนแผ่น : 14

แอมป์ : 75

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 258 – สูง 201

 • Battery Model : 10H70

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง

จำนวนแผ่น : 14

แอมป์ : 60

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 258 – สูง 201

 
 • Battery Model : 1270P

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง

จำนวนแผ่น : 14

แอมป์ : 60

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 258 – สูง 201

 
 • แบตเตอรี่ BolidenBattery Model : 12H70

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง

จำนวนแผ่น : 14

แอมป์ : 60

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 258 – สูง 201

 

 • แบตเตอรี่ BolidenBattery Model : 12H70L

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 14

แอมป์ : 60

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 258 – สูง 201

 

 • แบตเตอรี่ BolidenBattery Model : BX125

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง

จำนวนแผ่น : 12

แอมป์ : 75

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 304 – สูง 201

 
 • แบตเตอรี่ BolidenBattery Model : BX125L

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง

จำนวนแผ่น : 12

แอมป์ : 75

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 304 – สูง 201

 • Battery Model : 108M90

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 12

แอมป์ : 85

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 304 – สูง 200

 
 • Battery Model : 108M90L

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 12

แอมป์ : 85

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 304 – สูง 200

 
 • แบตเตอรี่ BolidenBattery Model : BX135

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง

จำนวนแผ่น : 17

แอมป์ : 90

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 304 – สูง 200

 

 • แบตเตอรี่ BolidenBattery Model : BX135L

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง

จำนวนแผ่น : 17

แอมป์ : 90

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 304 – สูง 200

 
 • แบตเตอรี่ BolidenBattery Model : 108M100

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 17

แอมป์ : 95

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 304 – สูง 200

 • แบตเตอรี่ BolidenBattery Model : 108M100L

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 17

แอมป์ : 95

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 304 – สูง 200

 
 • แบตเตอรี่ BolidenBattery Model : 108M110

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 19

แอมป์ : 110

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 304 – สูง 200

 • แบตเตอรี่ BolidenBattery Model : 108M110L

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 19

แอมป์ : 110

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 304 – สูง 200

 • แบตเตอรี่ BolidenBattery Model : DIN75

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง

จำนวนแผ่น : 15

แอมป์ : 90

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 304 – สูง 200

 
 • แบตเตอรี่ BolidenBattery Model : DIN100

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง

จำนวนแผ่น : 15

แอมป์ : 90

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 304 – สูง 200

 
 • Battery Model : 12LL43

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 13

แอมป์ : 45

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 248 – สูง 175

 • Battery Model : DIN55R

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 13

แอมป์ : 55

Size (mm.) : กว้าง 175 – ยาว 248 – สูง 190

 • Battery Model : DIN55L

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 13

แอมป์ : 55

Size (mm.) : กว้าง 175 – ยาว 248 – สูง 190

 
 • Battery Model : DIN75

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง

จำนวนแผ่น : 16

แอมป์ : 75

Size (mm.) : กว้าง 175 – ยาว 275 – สูง 190

 
 • แบตเตอรี่ BolidenBattery Model : 12FB75DIN

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 16

แอมป์ : 75

Size (mm.) : กว้าง 175 – ยาว 275 – สูง 190

 
 • แบตเตอรี่ BolidenBattery Model : DIN80

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 18

แอมป์ : 80

Size (mm.) : กว้าง 175 – ยาว 301 – สูง 200

 • แบตเตอรี่ BolidenBattery Model : DIN100

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง

จำนวนแผ่น : 18

แอมป์ : 100

Size (mm.) : กว้าง 175 – ยาว 365 – สูง 190

 
 • แบตเตอรี่ BolidenBattery Model : 12MB100

Battery Type : แบตเตอรี่ชนิดแห้ง

จำนวนแผ่น : 18

แอมป์ : 100

Size (mm.) : กว้าง 175 – ยาว 365 – สูง 190

 
ราคาสินค้ารวมภาษีแล้ว และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรสอบถามก่อนที่โทร. 080-521-2555, 061-172-1552

เงื่อนไขการรับประกัน แบตเตอรี่รถยนต์ Boliden

ทาง BOLIDEN ได้มีการรับประกันแบตเตอรี่ไว้ 2 เงื่อนไข คือ

 • แบตเตอรี่โบลีเด้น รุ่นซิลเวอร์เทค SMF หรือโบลีเด้น ควิกวัน MF ประกันแบตเตอรี่ 12 เดือน
 • แบตเตอรี่โบลีเด้นรุ่น SMF ประกันแบตเตอรี่ 18 เดือน
 1.การใช้งานแบตเตอรี่ ต้องเริ่มใช้แบตเตอรี่ภายในระยะวันที่กำหนดไว้ในใบรับประกันเท่านั้น

2. แบตเตอรี่ใช้กับรถยนต์ส่วนบุคคล ที่มีการใช้งานแบบปกติ. ไม่ใช้เงินเกินกำลังของแบตเตอรี่

3. กรณีรถที่ใช้เพื่อการรับจ้าง การพาณิชย์เช่นรถโดยสานประจำทาง รถแท็กซี่ หรือลักษณะการใช้งานที่แตกต่างจากการใช้งานสตาร์ทเครื่องยนต์ หรือให้แสงสว่างในรถยนต์ถือเป็นข้อยกเว้นความรับผิดชอบในการรับประกัน

4. ลูกค้าต้องทำการส่งใบรับประกันใน (ส่วนของบริษัทฯ) กลับคืนบริษัทภายใน 15 วัน และต้องเขียนรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนชัดเจน

5. ต้องระบุวันที่ติดตั้งหรือวันที่ซื้อ หรือต้องทำการลอกสติ๊กเกอร์รับประกัน เดือน/ปี ที่ตัวแบตเตอรี่ทุกครั้งเมื่อเริ่มการใช้งานของแบตเตอรี่  หรือเมื่อจำหน่ายให้ผู้ใช้ ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับประกัน หากไม่ระบุวันที่เริ่มใช้ , หรือมีการขูดลบ , แก้ไขวันที่ หรือลอกสติ๊กเกอร์รับประกันออก

6. เมื่อพบว่าแบตเตอรี่อาจบกพร่องในระยะเวลาประกัน การขอเคลมต้องส่งแบตเตอรี่ลูกนั้นมายังบริษัทฯ เพื่อส่งให้ฝ่ายเทคนิคตรวจสอบก่อนเพื่อตัดสินหรือวิเคราะห์สาเหตุที่แบตเตอรี่ใช้งานไม่ได้ (กรณีที่ตัวแทนจำหน่ายเคลมแบตเตอรี่ให้ผู้ใช้ ก่อนรู้ผลตรวจจากโรงงาน ถือว่าอยู่นอกเงื่อนไขความรับผิดชอบของบริษัทฯ)

7. หากการตรวจสอบแล้วพบว่า แบตเตอรี่เสียเกิดจากการบกพร่องของขั้นตอนการผลิตจากโรงงาน ซึ่งเรียกว่าแบตเตอรี่เสียภายใต้เงื่อนไขประกันหรือเสียในเงื่อนไข เช่น การลัดวงจร, ขั้วขาดภายใน, สะพานไฟขาด. ฯลฯ บริษัทฯ จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้ แต่หากผลการตรวจพบว่า แบตเตอรี่เสียเกิดจากความบกพร่องอื่นๆ ที่มิใช่ความบกพร่องของการผลิต ซึ่งเรียกว่า เสียนอกเงื่อนไขการรับประกัน หรือเสียนอกเงื่อนไข บริษัทฯ จะส่งแบตเตอรี่ที่ตรวจคืน. กรณีแบตเตอรี่ไฟหมดแต่ยังไม่เสีย บริษัทฯ จะทำการชาร์จไฟให้เต็มพร้อมทดสอบคุณภาพจนมั่นใจ และจะจัดส่งแบตเตอรี่เดิมคืนให้กับทางร้านผู้จำหน่าย

8. กรณีแบตเตอรี่ที่ตรวจสอบแล้วพบว่า แบตเตอรี่เสียจากขั้นตอนผลิตทางผู้ผลิต จะเคลมเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้ในแบบรุ่นเดิม หรือมีความใกล้เคียงกับรุ่นเดิม หากเป็นแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพสูงกว่า หรือราคาสูงกว่าผู้ใช้หรือลูกค้า ต้องชำระเงินในส่วนที่เกินให้กับทางร้าน

9. การเสียอื่นๆ ของแบตเตอรี่นอกเงื่อนไขของการรับประกัน ซึ่งบริษัทฯ จะไม่รับเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ให้ เช่น หากเกิด ความบกพร่องผิดพลาดของอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ร่วมแบตเตอรี่ เช่นวิทยุไฟรั่ว สายไฟต่อไม่เรียบร้อย สายไฟเก่า อุปกรณ์ที่ขาดมาตรฐาน สวิทช์ไฟบกพร่องอุปกรณ์เพิ่มเติมดัดแปลงแก้ไข หรือปล่อยให้แบตเตอรี่มีแรงดันน้อยลงจนไฟหมดหรือขาดการดูแล ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบเนื่องจากสิ่งเหล่านี้

แชร์
080 521 2555