แบตเตอรี่รถยนต์ มีอายุการใช้งานกี่ปี?

แบตเตอรี่แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

แบตเตอรี่น้ำ มีอายุการใช้งาน 1.5 ปี ถึง 2 ปี (ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย)

แบตเตอรี่กึ่งแห้ง มีอายุการใช้งานเฉลี่ย 1.5 ปี ถึง 2 ปี (สูงสุดไม่เกิน 3 ปี)

แบตเตอรี่แห้ง มีอายุการใช้งานเฉลี่ย 1.5 ปี ถึง 2 ปี (สูงสุดไม่เกิน 3 ปี หรือนานกว่านั้น)

สนใจสั่งซื้อแบตเตอรี่โทร. 076-354-223, 076-525-736